МЗ: Две нови комисии за туѓа нега за првпат за пациентите од Прилеп, Гевгелија и oколните општини

Комисијата за издавање конзилијарно мислење и наод, освен во Прилеп, ќе ги покрива и општините Крушево, Македонски Брод, Долнени и Кривогаштани, Комисијата во Гевгелија освен оваа,...