Регистар на одземен имот: Банките продаваат 1.207 станови и дуќани и 278 парцели земјиште

Соработка во реализација на проектот досега има со 11 банки, а најголем дел од одземените недвижности што се наменети за продажба моментно доаѓаат од Комерцијална банка АД Скопје. Во втората фаза е предвидено вклучување на стечајните управници и извршителите, затоа што и тие се дел од постапките за располагање со имот