Централен регистар за 10 дена го продолжува рокот за поднесување на годишна сметка

Ги известуваме правните субјекти дека, согласно барањата пристигнати до Централниот регистар, кои се однесуваат за продолжување на рокот за поднесување на годишна сметка за 2021 година,...