Сто милиони евра за енергетски ефикасни студентски домови, системи за наводнување и мали хидроцентрали

Средствата се обезбедени преку грантови и заеми од КФБ банка од Германија. Од проектот за наводнување се очекува зголемено и конкурентно земјоделско производство, додека од реконструкцијата на домовите, што треба да се заокружи во 2024 година, подобри услови за живот и учење на студентите