УНДП ќе го помага намалувањето на сивата економија-промовиран проектот „Подршка на реформите со менаџирање на јавните финансии“

Детектирање и намалување на сивата економија во државата преку прецизно мапирање на секторите во кои е најмногу застапена и утврдување на главните мотиви за нејзино постоење е...