(Видео) Снимени пораки за Меѓународниот ден на глувите лица и за нивните потреби и потешкотии во секојдневниот живот

Во рамки на Меѓународниот ден на глувите лица кој трае од 23.09. до 28.09., Здружението на глуви и наглуви лица “Тишина” заедно со “АМСЛИ” Здружението на...