Свечен час: Средба на генерации по повод 75 години од Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици

Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазиции на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје денеска, со свечен час – средба на генерации, ќе одбележи 75 години...