Дијалог за политики: Северна Македонија има повеќе судии од европскиот просек, но нашите судии имаат и повеќе предмети за решавање

Иако според Стратегијата за реформи во правосудниот сектор, но и во други документи, се посочува дека бројот на судии е поголем од еворпскиот просек, доколку се...

Црвенковска: Намалувањето на бројноста на судиите штетно ќе се одрази врз функционалноста на судскиот систем

„Пред Судскиот Совет стои предизвикот за кадровско пополнување на судовите, како со судии, така и со администрација, особено заради фактот дека следува период во кој многумина...