Преку социјален дијалог до поголем интерес за упис во средно стручно училиште

Социјален дијалог за усогласување на уписните политики за средното стручно образование со цел зголемување на бројот на запишани ученици во средните стручни училишта, поттикнување на компаниите...