Неопходна е регулација на нестандардните форми на вработување заради натамошно унапредување на работничките права

Состојбата со нестандардните форми на вработување и унапредувањето на работничките права беше тема на работилницата организирана од Меѓународната организација на трудот (МОТ), а на која учествуваа...