Казни по 7.000 евра за десет правни субјекти на охридското крајбрежје

Пола од казните се однесуваат на правни субјекти од автокампот „Градиште“ што ги прекршиле одредбите од Законот за градење. Инспекторите констатирале дека тие правни субјекти незаконски поставиле урбана опрема - тераси со и без натстрешници и покриени и непокриени шанкови, без одобрение за поставување на урбана опрема или спротивно на одобрението за поставување на урбана опрема