Казни за десет правни субјекти изрече општинскиот Инспекторат од Охрид по заеднички координираните акции со Државниот пазарен инспекторат, Управата за јавни приходи и Државниот инспекторат за труд на плажите, на угостителските и на сместувачките капацитети, од аспект на почитување на законските прописи за поставување на урбана опрема и почитување на протоколите за превенција од Ковид-19.

Пола од казните се однесуваат на правни субјекти од автокампот „Градиште“ што ги прекршиле одредбите од Законот за градење при што за секој од нив е изречена глоба во износ од 7.000 евра во денарска противвредност. Инспекторите констатирале дека тие правни субјекти незаконски поставиле урбана опрема – тераси со и без натстрешници и покриени и непокриени шанкови, без одобрение за поставување на урбана опрема или спротивно на одобрението за поставување на урбана опрема.

Во текот на инспекцискиот надзор на делот од крајбрежјето на потегот во населбата „Свети Стефан“, каде што во текот на изминатиот период се вршеше отстранување на бесправни градби, исто така е утврдено законско прекршување, при што се изречени глоби против пет правни субјекти, со идентичен износ по 7.000 евра во денарска противвредност.

Од Локалната самоуправа посочуваат дека и во текот на наредниот период Инспекторатот ќе спроведува интензивни контроли на угостителските објекти и плажите на Охридското крајбрежје и ќе ги санкционира сите прекршувања на законските одредби.