Црна Гора усвои Закон со кој се легализираат истополовите бракови

Со изгласаната законска рамка се овозможува партнери од ист пол да може да склучуваат бракови, меѓусебно да се наследуваат едни, да поседуваат заеднички имот, да имаат право на пензија и на социјално осигурување, заеднички да се грижат за деца, обврска за грижа кон дете на парнерот, но нема конкретна одредба за можноста за посвојување на деца