Социјалната дистанца, предизвика „гужва“ во онлајн-просторот каде владеат сајбер „Казанови“

– Пандемијата како општочовечко зло ги засегна сите генерации. Преприсутната виртуелност и претходно водеше кон социјална изолација. Младите на возраст во која вообичаено се реализираат партнерските...