Ново катче за одмор во центарот на Скопје: ГТЦ го доби зелениот покрив

Облагородениот простор е со површина од 1.800 метри квадратни. Поставени се клупи, направени се неколку водени зони со фонтана и базени, монтажна бина, кафе бар, има делови за паркирање на велосипеди, партерно шаховско поле и корпи за отпадоци