Управниот суд го поништи решението на Комисијата за верификација на факти за лустрација на поранешниот министер за правда и поранешен амбасадор, Ѓорѓи Спасов, уважувајќи ја неговата жалба, пренесе 24 Вести.

„Одлуката на Комисијата се поништува поради погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право. Фактичката состојба е погрешно утврдена и истата е заснована на недоволно докази,“ велат од Управен.

Спасов, за кој Лустрациска комисија запиша дека соработувал со тајните служби во поранешниот систем, вели дека правдата ќе ја побара и во граѓанскиот суд.

„Тоа беше процес во кој што власта на Груевски политички ја инструментализираше комисијата и судството за да политички се пресмета со своите политички неистомисленици и своите критичари. Во таа смисла, одлуката истовремено дава и надеж дека судството во Македонија се ослободува од партискиот притисок и дека може во одредени ситуации да носи одлуки кои што ја врачаат правдата и да го вратат целокупнотоопштество во нормалноста,“ вели Ѓорѓи Спасов, универзитетски професор и поранешен министер за правда.

Освен пресудата во корист на Спасов, Управен суд во јули годинаваа ја поништи лустрацијата и за новинарката Јадранка Костова, а во август ја уважи и тужбата на пензионираниот новинар Градимир Јовановиќ. Првата одлука на Комисијата за лустрација на поранешниот уставен судија Трендафил Ивановски, пак, падна пред судот во Стразбур.

Лустрацијата имаше за цел да го прочисти државниот апарат од поранешните соработници на тајните служби, но според аналитичарите ја нема исполнето својата улога.