„Јавно му се извинувам на господинот Трајко Вељаноски за насловот „Анкетарите затропаа кај Вељаноски“ и под наслов „Агенцијата за испитување на јавното мислење, која ја спроведе анкетата за парламентот, обвинува за злоупотреба на резултатите“.

– Исто така, ја повлекувам констатацијата дека Агенцијата обвинува за манипулација со резултатите, напиша Соња Крамарска, главен и одговорен уредник на „Утрински весник“ во своето јавно извинување до претседателот на Собранието.

Трајко Вељаноски писмено побарал од Крамарска јавно да му се извини за текстот објавен во „Утрински“ на 30. јануари, под наслов „Анкетарите затропаа кај Вељаноски“, бидејќи според него, во поднасловот „Агенцијата за испитување на јавното мислење, која ја спроведе анкетата за парламентот, обвинува за злоупотреба на резултатите“, му била нанесена повреда на угледот и на честа на Собранието и нему како на претседател, па повикувајќи се на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, побарал јавно извинување на насловната страница.