Сите Предлог амандмани за уставни измени  ја добија поддршката од пратениците  на Комисијата за уставни прашања.  Пратениците на ВМРО ДПМНЕ не беа присутни на расправата.

Најмногу дискутираа пратениците од Алијансата на Албанците и од Беса кои бараа во делот за државјанството каде е наведено „македонско/граѓани на Република Северна Македонија“, да биде избришан терминот „македонско“ и да пишува само ,,државјани на Република Македонија“.

Зијадин Села рече дека со понуденото решение власта промовирала  „моноетнички македонски концепт“, а Фадил Зендели од БЕСА кажа дека интервенциите што се направиле во предложените амандмани по јавните дебати  се шминкерски.

Вицепремиерот за европски прашања Бујар Османи реплицираше дека  интервенциите се направени во согласност со Договорот од Преспа, а  етничките прашања се опфатени со Охридскиот рамковен договор, кој ќе стане составен дел на Уставот.

На комисијата учествуваше и Панчо Минов кој најави дека ќе дејствува како независен пратеник. Тој рече дека Владата прифатила дел од неговите предлози и тоа  многу ќе влијае за тоа како ќе гласа на пленарната седница кога и треба да се донесат уставните амандмани.

Собраниската седница за предлог – амандманите ќе започне на 9 јануари.

Во продолжение финалниот текст на предлог – амандманите.

АМАНДМАН XXXIII

 1. Во Уставот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“, а зборот „Македонија“ се заменува со зборовите „Северна Македонија“, освен во член 36 од Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXIV

 1. Во Преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат зборовите „кои живеат во нејзините граници“, „одлуките на АСНОМ“ се заменуваат со зборовите „правните одлуки кои се наведени во Прогласот од Првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ“, по зборот „година“ се додаваат зборовите „на кои се изрази волјата за создавање на самостојна суверена држава и Охридскиот рамковен договор“, а се бришат зборовите „одлучија да“.
 2. Со овој амандман се вршат измени во Преамбулата – Амандман 4 на Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXV

 1. Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави.
 2. Со овој амандман се дополнува членот 3 од Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXVI

 1. Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ.
  Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство.
  Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и на другите заедници и ги негува и унапредува врските со татковината.
  Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.
 2. Со овој амандман се заменува членот 49 и амандман 2 од Уставот на Република Македонија.