Приходите од наплата на патарина на Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) во првиот квартал од оваа година изнесуваат 581.137.560 милиони денари, што е 16,37 проценти од вкупно планираниот приход во тој основ за 2022 година.

Во споредба со истиот период лани, приходот од патарини е поголем за 6,81 процент, односно за 37.070.841 милиони денари, покажува Извештајот за финансиското работење на ЈПДП за првиот квартал годинава.

Од делот од акцизата од нафтени деривати, приходите на ЈПДП во првиот квартал годинава изнесуваат 992.499.126 милиони денари, односно 21,34  проценти од планираните за 2022 година. Приходот по тој основ во првите три месеци од годинава, споредено со истиот период лани, се зголемени за 50,54 проценти, односно за 333.191.925 милиони денари.

Според извештајот на ЈПДП, приходите од надоместот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се наплаќа при регистрација на возила изнесуваат 406.271.881 милиони денари, или над 19 проценти од планираните средства за годинава.

Во периодт јануари-март оваа година, во споредба со истиот период лани, ЈПДП има оставрено повеќе приходи за 386.856.456 милиони денари.