Специјалното јавно обвинителство одржа прес конференцијата за актуелни прашања.