Вечерва во општина Карпош достигната  е најмаксимална загаденост досега. Во оваа општина нивото на отровните ПМ 10 честички е 30 пати повисоко од дозволеното и изнесува 1219 на м3.

Во Карпош вечерва загаденоста на воздухот може и да се „почувствува и да се види“. Има многу густа магла, а воздухот буквално смрди.

Нивото на ПМ 10 честичките е високо скоро во сите општини. На мерната станица кај Ректоратот измерени се 754 ПМ10 честички на м3, а во Гази Баба 696. Во Лисиче нивото е 636, а во Центар и во Куманово 479.

Локалните власти, но и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, по завршување на изборите воопшто не го спомнуваат загадениот воздух. Оваа тема, која е една од најприоритетните за граѓаните, за нивното здравје, беше актуелна единствено за време на изборната кампања како можност за привлекување на некој глас.

Граничните вредности кои се најстрогите правила во законодавството на Европската Унија за нивоата на загадување на воздухот дефинираат дека дневната граница на присутност на ПМ 10 честичките не смее да биде поголема од 40 микрограми на метар кубен.

Овие честички се сметаат за опасни поради нивните милимикронски димензии и формата на мало ноженце со која при вдишувањето, тие навлегуваат длабоко во дишните патишта, а оставаат фатални последици по здравјето на човекот.Но, во Македонија речиси стана секојдневие во дел од градовите ваквите честички и до десетпати да ја надминуваат границата.