Прослава на Денот на независноста на Украина во Скопје.