Дебата со студентките од Филозофскиот факултет Мартина Лозаноска и Теодора Милеска- зошто мнозинството од Студентското собрание на Филозофскиот факултет одби инклузија на ЛГБТ студентската заедница во високото образование.