Светот го одбележува 28 Април како ден на безбедноста и здравјето при работа, а Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) порачува дека обезбедувањето на здравите и безбедни услови за работа за работниците се приоритет во нивниот ангажман.

„Безбедните услови во компаниите се основна претпоставка за непречено вршење на работните задачи на работниците, затоа што тие се гаранција за зачувување на животот и здравјето на работниците, подобрување на работењето и зголемување на продуктивноста на трудот во компаниите. Здравите и безбедни услови за работа се заедничка активност и трипартитно единство на сите социјални партнери во државата кои по пат на меѓусебно координирана акција треба да придонесат за унапредување на целокупниот систем за обезбедување сигурни и безбедни услови за работа“, велат од ССМ.

Потсетуваат дека по пат на социјален дијалог, со активно учество и на ССМ е донесена Националната стратегија за БЗР 2016–2020, како и Акцискиот план, а во државата функционира и Национален совет за БЗР како трипартитно експертско и советодавно тело за БЗР.

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) по повод 28 Април – Светскиот ден за безбедност и здравје при работа покренува иницијатива за садење 33 садници во чест на 33-те починати лица на своите работна места во земјава во 2018 година. Настанот е закажан за 11 часот во парк „Лисиче“ во населба „Аеродром“.

На настанот ќе присуствуваат членовите и партнерите на МЗЗПР, а ќе биде промовиран и редовниот Годишен извештај за случени несреќи на работните места за 2018 година. Во извештајот се опфатени бројот на потешки несреќи на работните места и загинати лица во 2018 година, поделени според работни дејности, локации, денови, месеци, пол, возраст, како и извори на информациите.