Марко има 25 години и се соочува со 4-ти степен на канцер.

За негово лекување кое ќе се случува во Франција се потребни парични сретства од износ 150 000 евра.

Секоја помош е добро дојдена и секој кој што е во можност би можел да донира на трансакционата сметка подолу.

Марко Здравковски
250500023957049 – Шпаркасе банкa.

Број за донации на А1- 143 485