Поставен вреќест филтер на оџакот во кочанската фабрика „Пејпар мил“

Фабриката за хартија „Пејпар мил“ од Кочани ја комплетираше последната фаза од поставувањето на таканаречен вреќест филтер за прочистување на воздухот од фините честички прав, со...

Континуирано се расчистува околу ОХИС, тврди МЖСПП, за О2 Иницијативата решавањето на проблемот е далеку

Во континуитет се работи на расчистување на околината на поранешната фабрика ОХИС, каде се депонирани голем број на отровни материи, се вели во одговорот на Министерството...

„Југохром“ ќе се обиде да го догради системот за отпрашување и да ги исполни стандардите

Поради неисполнување на обврските за достигнување на А интегрирана еколошка дозвола, веќе петта година во низа не работи фабриката за производство на феролегури, „Југохром“ во тетовско...

ДИЖС ја претстави платформата „Пријави загадување во два чекора“

Државен инспекторат за животна средина (ДИЖС) ја промовираше платформата „Пријави загадување во два чекора“. Граѓаните можат да пријават загадување до ДИЖС преку нивните социјални мрежи и е-адреси или...

Почнува процедурата за прогласување дел од планината Водно за заштитено подрачје

Врз основа на податоците од Студијата за валоризација за предлог-подрачјето за заштита „Водно” во категоријата заштитен предел, а земајќи ги предвид геолошките, геоморфолошките и биолошките вредности,...

Влада: Отстранувањето на ризиците по УНЕСКО статусот на Охридското Езеро мора да биде врвен приоритет за сите

Неопходност од преземање итни мерки и активности, како и највисока подготвеност на сите чинители вклучени во процесот за да се отстранат опасностите по Охридското Езеро и...

УНЕСКО со забелешки на 200 страници го опишува загрозувањето на Охридскиот регион

Отстранување на дивопоставените објекти на брегот на Охридското Езеро и во заштитеното подрачје на градот, целосна забрана за градба, усогласување на урбанистичките планови со Планот за...

Инспекторите бараат да се одземе дозволата на погон за горење гуми и пластика во Штип

Државниот инспекторат за животна средина изврши вонреден надзор врз „САНС-АГ“ увоз-извоз ДООЕЛ ШТИП на 17 декември, по преставка на Министерството за одбрана за да се утврди...