Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против едно физичко лице во својство на службено лице- Раководен државен службеник при Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија, поради постоење на основано сомнение дека истиот во текот на 2021 година ја искористил својата службена положба.

Службеникот, како што се наведува во соопштението од Управата за финансиска полиција, постапил спротивно на член 108 ст.1 и ст.8 од Законот за животна средина, затоа што без да биде извршен увид во инсталацијата и нејзината работа заради утврдување на исполнувањето на барањата согласно законските прописи, лично изработил и одобрил А-интегрирана еколошка дозвола на јавното претпријатие „Дрисла“ од Скопје. Јавното претпријатие, меѓутоа, не поседувало соодветна опрема и инсталации за прием и третирање на 22 шифри на опасен отпад од наведените 36 во издадената дозвола.

„Потоа во текот на 2021 година во „Дрисла“ бил примен и третиран 16.900 килограми опасен отпад од неколку правни субјекти, со што пријавениот сторил и кривично дело загадување на животната средина и природата согласно член 218 од Кривичниот законик на РСМ, а притоа наведениот правен субјект се стекнал со имотна корист во износ од 455.368 денари“, наведуваат од Управата за финансиска полиција.