Одлуката на министерот Филипче, Стерилизацијата да се даде приватен партнер и да функционира на принцип на јавно приватно партнерство наиде на остри реакции во Асоцијацијата за дезинфекција и стерилизација.

„Нема издржана анализа за јавно приватно партнерство за Стерилизацијата, а физибилити студијата се држи во тајност. Тендерската документација има недоречености и отвора можност за ризик , ова за НОВА го тврди Анета Симоновска претседател на Асоцијацијата за дезинфекција и стерилизација.

Симоновска која е дипломирана медицинска сестра и 15 години работела како инструментарка,  тврди дека не биле стручно консултирани како фела, ниту тие,  ниту вработените во стерилизација. Кога побарале средба со Филипче, тој бил отсутен. Таа вели дека со вака набрзина осмислен проект може да настанат големи проблеми бидејќи во светот ваков тип на јавно приватно партнерство на ниво на држава не постои.

„ Во Клинички центар централна Стерилизација да, ама на ниво на држава не. Стерилизацијата треба да претрпи промени, но за тоа да се направи потребни се стандарди, да се смени постоечкиот закон и да направиме протоколи. Стерилизацијата на ваков начин ќе доведе до големи проблеми бидејќи приватниот партнер ќе го почитува нашиот закон каде што стерилизацијата е опишана на само две страници “ , вели Симоновска.

Според тендерската спецификација планирани се четири регионални центри два во Скопје, а другите  два во Охрид и во Кавадарци.

Таа го поставува прашањето за типот на возилата кои како што стои во спецификацијата„ не треба да се постари од 7 години“ и каде не е прецизирано како ќе се носат нечистите и стерилизираните инструменти што може да биде многу опасно.

Инаку ваквиот проект за јавно приватно партнерство се покажа неуспешен во Албанија, каде на тендер се јавиле истите фирми како во Македонија.

„Во Албанија која сум ја посетила, овој проект не е започнат,  а тендерот е сличен како нашиот каде не е се детално опишано. Таму имаше и смртен случај за што сега се води истрага“, посочи Симоновска.

Според проектот на Министерството за здравство сегашаната Стерилизација ќе се затвори, а новата треба да бид ена површина од 450 метри квадратни. За разлика од ова во познатата болница „Ребро“ во Загреб Стерилизацијата е на површина од 2000 метри квадратни. Од Асоцијацијата го повикуваат уште еднаш Филипче, да ги прими да разговараат за ова многу важна проблематика бидејќи пропустите во иднина можат да бидат фатални за пациентите.