Каде е местото на Лекарската комора, како треба да се заштити од политички влијанија, за политиката која е длабоко навлезена меѓу лекарите. Како да се спречи одливот на лекари во странство, да се врати нивното достоинството и довербата кај пациентите. До што доведоа политичките одлуки за отворање на повеќе медицински факултети, за пензионираните професори кои факултетот ги прогласи за професионално „ мртви“, за притисоците во неговата работа, за случаите за Младенов, Крпач, Смилковско езеро, за кои смета дека треба да се отворат нови истраги, во ПРОЦЕС зборува проф.др. Алексеј Дума, поранешен претседател на Лекарската комора и долгогодишен директор на Институтот з а судска медицина.