Дури една третина од сексуално активните млади во Македонија барем еднаш имале незаштитен сексуален однос, според наодите на Меѓународната студија за однесувањата поврзани со здравјето кај децата на училишна возраст од 11, 13, и 15 години (ХБСЦ, 2017 – 2018) на Светската здравствена организација, каде се евидентирани ризиците од неинформираноста и ограничениот пристап до услуги меѓу младите.

Младите во Куманово од денеска ќе можат да добијат бесплатни психолошки советувања, едукација и информации за сексуално и репродуктивно здравје и права во првиот младински центар „Сакам да знам“ во Куманово, којшто го отвори ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, а во соработка со Здравствениот дом во Куманово.

Овој младински центар, прв од ваков вид во Куманово, ќе нуди бесплатни и доверливи психолошки услуги за младите, дистрибуција на информативни материјали за сексуално и репродуктивно здравје, врснички едукации за сексуално и репродуктивно здравје, како и простор за младински активизам за сите млади, а особено за оние кои се социјално исклучени или маргинализирани, информираа денеска од ХЕРА.

Младинскиот центар „Сакам да знам“ во Куманово го отвори Претседателката на Управниот одбор на ХЕРА, Румена Ѓердовска Којчески, која истакна дека благодарение на поддршката и соработата со Здравствениот дом во Куманово и со локалната самоуправа, младите во Куманово отсега ќе имаат пристап до целосно бесплатни и доверливи услуги за сексуалното и репродуктивното здравје. „Центарот во Куманово се отвора по примерот на постојните два младински центри „Сакам да знам“ на ХЕРА во Скопје кои постојат повеќе од 15 години и се препознаени од  Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Инфективната клиника. Годишно ги посетуваат меѓу 2.000 и 3.000 луѓе заради дерматовенеролошки и гинеколошки прегледи, услуги за советување и тестирање за ХИВ, советувања од психолози, социјални работници, правна помош и врсничките едукации“, дополни таа.

Градоначалникот Максим Димитриевски нагласи дека Општината без двоумење го поддржала отворањето на новиот младински центар, затоа што младите ќе имаат пристап и до простор за активизам и дебати што ќе овозможи отворено да се разговара за теми што често се перципирани како табу и за решенија согласно нивните потреби.

Со отворањето на ваков центар директно се поддржува остварувањето на правата на младите за пристап до научно-засновани и медицински поткрепени информации и едукација за тоа како да го унапредат своето сексуално и репродуктивно здравје. Воедно, добиваат и безбеден простор каде што ќе може да се обратат за прашањата од нивното секојдневие и советување од стручни лица, како и информирање и едукација од нивни врсници.

Од ХЕРА наведуваат и дека Народниот правобранител констатирал дека во 2016 и 2017 година над 700 малолетни девојки во Македонија станале мајки, а 62 решиле да не ја продолжат бременоста. Од друга страна, според истражувањето на ХЕРА, 96 % од родителите сакаат нивните деца да знаат каде да се обратат за медицинска помош во случај на ризик од ХИВ и сексуално преносливи инфекции.