До црквата Свети Јован Крстител во Капиштец вчерашниот дожд ја свлече земјата од малиот рид на патот кој води кон населбите на Водно.

^7E0BC56B98E6D17FD8A59B4240AB086F46A7412DB944239F17^pimgpsh_fullsize_distr

^8453B1EF561343F3EA71EDD28E3B132898039EF75AFED7F08C^pimgpsh_fullsize_distr

^C53D375E87FCD7EE4F258ACCF4A8D4ECD5C972335AE8CD137B^pimgpsh_fullsize_distr

^F695C0E46836A9E1010B3777AC45E4E84689001F49CBD6D9C4^pimgpsh_fullsize_distr