Средната оценка за работата на Собранието на Република Македонија изнесува 2,82, покажа телефонската анкета спроведена со финансиска поддршка и во рамките на Меморандумот за соработка Собранието на Република Македонија и Вестминстерската фондација за демократија.

Споредбено со резултатите од претходните анкети е за 0,04 пониска во однос на анкетата направена во 2012 година (2,86) и за 0,42 повисока во однос на анкетата направена во 2010 година (2,4).

Со оглед дека во 2012 година Собранието споредбено со претходните години имаше најдобра оценка, незначителното намалување од 0,04 може да се смета дека е одржување на највисоката оценка до сега. Споредбено со најниската оценка која Собранието ја има добиено за својата работа во февруари 2008 година (2.26), оценката на Собранието во 2013 година е повисока за 0,56.

Со анкетата биле опфатени 1.123 испитаници на територијата на целата држава по пат на телефонска анкета на 17 и 18 јануари 2013 година. Испитувањето е направено на прашалник од стандардните 16 прашања плус демографските прашања.