Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС) соопшти дека на 3 октомври извршил вонреден надзор во рударскиот комплекс Казандол во Валандово, но притоа не е регистрирано надминување на загадувањето според она што го пропишува законот, освен во почвата, но за тоа, како што велат од Инспекторатот, се уште не постојат закон и правилници.

– Од добиените извештаи за сите наведени испитувања, во делот мислења и коментари се вели дека нема надминување на мерените параметри согласно важечките правилници во Република Македонија, освен за почва, а тоа е медиум за кој се уште не постојат закон и правилници. Во тој контекст за овој медиум во мислења и заклучок се вели дека од резултатите добиени од извршените анализи може да се констатира дека нема надминување на граничните вредности согласно холандска и канадска регулатива, освен за pH вредноста на мостра П3 – езеро за рафинат и П4 – резервоар за киселина, се вели во соопштението.

Вонредната контрола е спроведена по претставка од граѓанското здружение „Спас за нас“ од Гевгелија за наводни недоследности во спроведување на постапката за Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина.