Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески денеска оствари средба со министерот за правда Никола Тупанчески.

На средбата, меѓу другото, се разговарало за измената на повеќе закони кои во претстојниот период треба да овозможат непречено функционирање на работата на јавните обвинителства.

Освен ова, Јовески и Тупанчески дискутирале за неопходноста за кадровска доекипираност и финансиска независност на Јавното обвинителство, за зајакнувањето на внатрешните контролни механизми и за осовременување на системот за распределба на предметите.

Јавниот обвинител Јовески го запознал новоизбраниот министер за правда со донесениот правилник за начинот на оценување на работата на јавните обвинители.