Презентирајќи го годишниот извештај, Народниот правобранител Иџет Мехмети вели, споредено со 2016 година нема никаков напредок, напротив стагнација и назадувања.

Како што вели тој, институциите не соработуваат доволно со Омбудсманот и се уште имаме исполитизирани и нефункционални институции кои спроведувале и партиски агенди.

Тој вели се почести се и поплаките за проектот “Мој Термин”  кој создал хаос во јавното здравство.

– Поради попречувањата во работата од страна на Министерството за труд и социјална политика, Здрацство, МВР, Министерствоти за правда и УЈП, Омбудсманот не успеа да спроведе целосни постапки за заштита на правата на граѓаните, констатираше Мемети.

Мемети дополни дека затворениците и понатаму престојуваат во крајно нехумани и нечовечки услуги и ускратено им е правото на здравствена заштита. Тој истакна дека констатирана е и прекумерна употреба на сила на затворската полиција, како и полициска бруталност најистакната за време на протестите на Шарената револуција.

Народниот правобранител минатата година постапил по 4.718 случаи од примени биле 3.775 претставки а 37 биле отворени по сопствена иницијатива.