Кризата во Украина секако ќе има свои рефлексии и на Балканот. Од една страна, повеќето од земјите на Балканот се земји-членки на НАТО и јасна е осудата на агресијата која и се случува на Украина. Во тој став се едногласни сите балкански земји, можеби со исклучок на Србија, која се држи резервирано по ова прашање и се обидува да балансира.
И во нашата домашна политичка арена евидентно е дека постои консензус кај скоро сите сериозни политички актери дека инвазијата врз Украина мора да престане и дека ситуацијата мора итно да деескалира. Солидарноста со Украина и украинскиот народ е силна и јасна, а желбата за престанок на воените дејствија од страна на Русија недвосмислена. Од друга страна, постои и еден, не помалку важен аспект на самиот конфликт, а тоа е секако информатичката војна која се одвива во сајбер просторот.
Во огромниот наплив на информации кои ни пристигнуваат од различни страни, можноста за лажни вести, погрешни информации и класична пропаганда ќе се зголемува експоненцијално со растењето на интензитетот и опфатот на конфликтот. Ова секако ќе има одраз врз јавното мислење во земјите на нашиот регион, и во поголема или помала мера може да предизвика сериозни внатрешнополитички поларизации кои можат да доведат до конфликтна атмосфера во самите општества. Секако, самиот конфликт нема да предизвика последици од размерот на оние кои се случуваат на територијата на која се води самиот конфликт, но тие ќе бидат осетни и видливи. Економската криза која конфликтот може да ја предизвика, а особено неговото пролонгирање, води во економска неизвесност, а последиците може да бидат далекусежни.
Зголемувањето на цената на енергенсите секако е она што прво ќе го почувствуваат граѓаните. Дополнително, она со кое може да се соочиме на подолг рок се и брановите на бегалци од украинскиот фронт, кои ако бидат во поголем број, покрај Полска, како дестинација може да изберат и дел од земјите на Балканот. На ова евидентно се надоврзува и билатералните прашања помеѓу дел од државите (Србија – Косово, Босна и Херцеговина, Македонија – Бугарија инт.) кои во ваква тензична и ангажирана атмосфера ќе се решаваат многу потешко и побавно.