Д-р Јасна Котеска за делото „Киркегард за консумеризмот (етичко естетско и религиозно читање)“, Д-р Ванчо Спиров за „Форензичка ДНК-анализа на забите“, Д-р Трајче Стафилов и Д-р Роберт Шајн за „Геохемиски атлас на Република Македонија“ се добитниците на државната награда „Гоце Делчев“ за оствраувања во областа на науката во 2016 година.

Во пресрет на одбележувањето за револуционерот Гоце Делчев во просториите на МАНУ, претседателот на Одборот за доделување на наградата, академик Владо Камбовски во излагањето праша дали била залудна погибијата на Делчев за највисоките народни идеали и погибијата на илјадници борци за слободата на Македонија кои ги жртвувале беспоштедно своите млади животи.

Го нарече Делчев заветна икона пред која, како што рече, треба да се полага сметка за тешката злокоба што се наднесува над сите нас.

– Таа злокоба е срамот којшто паѓа на оние што го организирале, поттикнувале и извршиле, помагале или го прикриваат тешкиот, беспримерен, за целиот свет вџашувачки насилен напад врз идеалот на демократијата во секое цивилизирано опшстество, олицетворен во Собранието на слободна Македонија… На тие што со такви злодела го повредуваат достоинството на секој наш граѓанин, национална гордост, мирот и надежта во подобро утре, убеден сум дека ќе им се суди, праведно, според тежината на тоа што го смислиле и сториле или пропуштиле да го спречат, рече Камбовски.

Тој додаде дека уште потешко паѓа сознанието дека тоа се случува и поради, како што рече, нашата небудност кон провидната популистичка идеологизација на историјата и сегашноста.