Како станаа лажните вести популарни како „македонски феномен“? Како младите тинејџери од Велес успеаја да стигнат до толкав голем број на публика? Ова го објаснува руската новинарка Анастасија Валеева која работи на различни новинарски теми во повеќе земји.

Link to the video of its original English version