Комисијата за заразни болести им препорачува на ранливите групи од поплавените подрачја доколку имаат можност привремено да престојуваат кај нивни роднини или познаници надвор од местата опфатени со поплавите, а доколку немаат таква можност и услови, се препорачува лицата да се пријават на контролните пунктови во населените места Сингелиќ и Стајковци, со цел нивно сместување во соодветни објекти.

„Препораката од Комисијата за заразни болести е со цел заштита на нивното здравје и престој во соодветни и безбедни услови, како и заштита од евентуална појава и ширење на заразни заболувања. Станува збор за времена превентивна препорака до комплетното расчистување на теренот во поплавените подрачја и обезбедување соодветни санитарно-хигиенски услови за живеење во домовите.“, пишува во соопштението од Министерството за здравство.

Оваа превентивна препорака се однесува на следните ранливи групи: деца до 14 годишна возраст со нивните мајки, инвалиди и инвалидизирани лица, лица со пречки во развојот, психички болни лица, лица на дијализа, хемофиличари, бремени жени, неподвижни лица, лица со преживеан инсулт, хронично болни лица, и лица над 70-годишна возраст, кои живеат во подрачјата кои беа зафатени со поплавите.