Постапувајќи по жалба поднесена од Мери Ковачевска на 25 .12.2021 година за текстот насловен „ Колапсот на РЕК Битола“ објавен од порталот „Буревесник.нет“ (www.burevesnik.net)  во која, подносителката на жалбата  наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување, незастапена
втора страна, мешање на факти и мислење, вест и коментар, нарушување на приватноста и пристрасност и неурамнотеженост во информирањето и дека Кодексот на новинарите е прекршен во членовите 1, 4, 5, 7, 8, 13 и 16,
жалителката Мери Ковачевска, цитирајќи повеќе пасуси од оспорената содржина, посочува дека во текстот на „Буревесник“ биле содржани тешки клевети и лаги кон неа како граѓанин, мајка и сопруга. Таа вели дека во содржината се изнесени невистинити факти дека нејзиниот сопруг, Васко Ковачевски, наводно со незаконски стекнати средства ѝ купил деловен простор во Ист Гејт Мол.

Разгледувајќи ја жалбата Комисијата за жалби при Советот за етика во Медиумите во Македонија го донесе следново мислење:

Комисијата за жалби утврди дека жалбата е ОСНОВАНА и едногласно оцени дека во текстот се прекршени членовите 1 и 13 од Кодексот на новинарите на Македонија.
Член 1: „Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата не може да се потврди, или станува збор за претпоставка, односно шпекулација, тоа треба да се каже и да се објави. Точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно“.
Член 13: „Новинарот треба да прави разлика меѓу фактите и мислењата, меѓу веста и коментарот“.
*При изготвувањето на мислењето, Комисијата за жалби констатираше дека интернет – порталот „Буревесник“ не е член на Советот за етика во медиумите и на регистарот на Советот за етика во медиумите.

Од своја страна сопственикот на порталот „ Буревесник,нет“ Зоран Божиновски упатува дека сопружниците Ковачевски со жалбите до СЕММ индиректно реагирале за текстот „Три секунди у Реќет“.