Иако договорите за вработување на дел од приватните специјализанти биле потпишани и од министерот за здравство Никола Тодоров добар дел од нив се уште не реализирани, обвинуваат од Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари. Со првиот конкурс за кофинансирани специјализации, со кој се започна процесот на постепено решавање на наталожените проблеми на специјализантите,  требаше да се обезбеди егзистенцијата на еден дел од приватните специјализанти, но договорот за повеќето од специјализантите не е реализиран. Тие бараат обезбедување на основни услови за работа, како и водевување на ред во уписите на медицинските факултети. Писмото кое е упатено до министерот Тодоров и до директорите на јавните здравствени установи го објавуваме во целост.

„Ви се обраќаме и истовремено ве замолуваме  за брзо и заедничко решение .

Проблемите на приватните специјализанти се стари 20-тина години. Тоа се оние дипломирани лекари кои лекуваат, породуваат , оперираат , дежураат 24 часа без никаков надоместок или пак социјална или здравствена заштита. Состојбата со нив во моментов е следна.

Имено согласно првиот конкурс за кофинансирани специјализации, со кој се започна процесот на постепено решавање на наталожените проблеми на специјализантите,  требаше да се обезбеди егзистенцијата на еден дел од приватните специјализанти . Меѓутоа, иако договорите за кофинансирање беа потпишани од страна на специјализантите и од министерот Тодоров сепак за значителен дел од нив сеуште нема можност за правна реализација и почеток на работниот однос.  Само за колегите кои се избрани за ГОБ „8 ми Септември“, Клиничка болница Штип, ОБ Велес, ОБ Струмица, ОБ Битола и ОБ Охрид нивните пријави за работен однос веќе се доставени во Агенцијата за вработување на РМ и на нив 01.07.2016 година им беше прв работен ден.

Оние кои се примени во останатите болници решенијата им се изготвени со истиот датум но поради технички причини сеуште не се потпишани од директорите на болниците.

Како Асоцијација чија основна грижа се специјализантите и младите лекари прашуваме зошто сеуште не се реализирани сите договори од првиот конкурс и кога најрано би можеле да очекуваме специјализантите да го започнат својот работен однос?

Со цел да не дозволиме одлив на квалитетни лекари бараме и акционен план со прецизни рокови за вработување ( по примерот на вработување на волонтерите во здравството) како и увид во здравствената мапа со сите дефицитни места и старосната граница на докторите.

Истовремено согласувајќи се со изјавата на министерот дека приоритет за идно вработување треба да бидат специјализантите кои веќе специјализираат ( би биле најбрзо достапни во здравствениот систем ) ви го доставуваме списокот со невработени специјализанти ( членови на АСМЛ) кои се согласуваат за кофинансирана специјализација и со тоа да останат да и служат на Р. Македонија и нашиот народ.

Квалитетно образование и одлични услови за студирање треба да биде императив за најдобри доктори затоа бараме да се воспостави ред со уписите на медицинските факултети како и подобрување на условите за студирање и специјализирање ( обезбедување на ветените соби за специјализанти, плакари за пресвлекување, библиотека со новите преводи на светската литература, тоалети и сл.)

Главната алатка во добар здравстен систем се задоволните лекари.

Само лекари кои нема да се грижат што да јадат и како да ја издржуваат својата фамилија  можат да се грижат за туѓото здравје.

Само лекари кои ќе се чувствуваат заштитени додека 24 часа бдеат над болните можат да пружат најдобра заштита.

Ве молиме решете го статусот на приватните специјализанти“, се вели во писмото од АСМЛ упатено до министерот Тодоров.