АНАЛИЗА: 30% од семејствата имаат проблем со нормална живеачка

Дури 30% од домаќинствата, или секое трето семејство, со вкупните месечни приходи многу тешко ги задоволува потребите. Од друга страна само 3,6% од домаќинствата изјавиле дека многу лесно со приходи го преживуваат месецот

Ачевска-Каранфиловска:Односи САД-Македонија по претседателските избори

Првата амбасадорка на Македонија во САД, Љубица Ачевска и амбасадорката Елеонора Каранфиловска- Ратклиф за НОВА ги анализираат промените во Америка зависно од победникот на претседателските избори,...