ЕУ директива за чисти возила

Директивата на Европската Унија (ЕУ) позната како „Директива за чисти возила“ донесена од Европскиот парламент и Европскиот совет во јуни во 2019 година и која треба...