Конгресменот Мрван од американската држава Индијана стана член на групата за пријателство со Р. Северна Македонија и македонските американци

Конгресменот Френк Џ. Мрван од првиот конгресен округ на Индијана стана најновиот член на двопартиската конгресна група за Македонија и македонските Американци. Конгресната група, која во...