Европската Комисија и додели на Бугарија 11 милијарди евра

Европската комисија усвои договор за партнерство со Бугарија за кохезионата политика во вредност од 11 милијарди евра за периодот 2021-2027 година. Договорот ја дефинира инвестициската стратегија...