Опасната сива зона на енергетските пијалоци

Додека Европа алармира, нашите институции за безбедност на храна немаат проценка за ризиците од употребата на енергетските пијалоци особено ако тие се комбинираат со алкохол или за време на голема физичка активност.