Дијалог за политики: Северна Македонија има повеќе судии од европскиот просек, но нашите судии имаат и повеќе предмети за решавање

Иако според Стратегијата за реформи во правосудниот сектор, но и во други документи, се посочува дека бројот на судии е поголем од еворпскиот просек, доколку се...