Европски суд за човекови права: Љубе Бошкоски немал правично судење

Судот во Стразбур во однос на тужбата на Бошкоски против Република Северна Македонија констатира дека во текот на целото судење имало „недостиг на правичност“ согласно Европската конвенција за човекови права, поради што пресуди да му бидат исплатени 4.500 евра за нематеријална штета и 1.220 евра за трошоци и расходи

Димитров во име на Македонија се извини за случајот Ел Масри

Официјално писмо со извинување од македонските власти од 28 март годинава доаѓа шест години по пресудата на Европскиот суд за човекови права, дека Македонија прекршила неколку одредби од Европската конвенција за човекови права