Германската амбасадорка Холштајн во Охрид во извидница на исполнувањето на препораките од УНЕСКО

Одлуката на Комитетот за светско природно и културно наследство на УНЕСКО и сите активности кои Општина Охрид ги презеде за зачувување на уникатните аспекти на Охридскиот...