691 апликација на четири јавни огласи за закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари

Пристигнати се вкупно 691 апликација на четирите јавни огласи за доделување под закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари кои ги распиша Министерството за земјоделство, шумарство...